русский
English
Polski
 biuro@szkolki.pl
 tel./fax: (48) 674 41 67

Odmiana Ligol Red nagrodzona przez MRiRW

Sprawdź dostępność drzewek odmiany Ligol Red w naszej szkółce tutaj >>>

 

 

Pod koniec 2020 roku, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach nagrodą za „Wytworzenie materiału elitarnego i wdrożenie do uprawy towarowej w Polsce kwalifikowanego materiału odmiany jabłoni ‘Ligol Red’ hodowli Instytutu Ogrodnictwa”.

W skład Zespołu autorskiego wchodzą: dr inż. Mariusz Lewandowski (IO Skierniewice), prof. dr hab. Edward Żurawicz (IO Skierniewice), Krzysztof Strojny (IO Skierniewice), dr inż. Paweł Bielicki (OEMS Prusy), mgr inż. Maciej Teodorczyk (OEMS Prusy).

Wyhodowana w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odmiana jabłoni ‘Ligol Red’ jest intensywnie rozmnażana przez uprawnione gospodarstwa szkółkarskie w oparciu o zawarte umowy licencyjne i sublicencyjne. Drzewka tej odmiany są już powszechnie dostępne w Polsce. Liczba zawieranych umów sublicencyjnych w latach 2016-2020 świadczy o ogromnym zainteresowaniu polskich szkółkarzy i sadowników tą odmianą.

Nazwa odmiany ‘Ligol’ jest dobrze już znana w Polsce przez niemal wszystkich konsumentów, którzy cenią tą odmianę przede wszystkim za wysokie walory smakowe. Według danych GUS odmiana ‘Ligol’ pod względem powierzchni uprawy, znajduje się na bardzo wysokim – 5 miejscu w Polsce. Wdrożenie do towarowej produkcji czerwonego sportu - ‘Ligol Red’, który znacznie podnosi walory wizualne odmiany,  ma szansę w niedalekiej przyszłości na wejście do pierwszej „trójki” odmian jabłoni produkowanych w naszym kraju.

Odmiana ‘Ligol Red’ posiada wszystkie cechy pozwalające na zwiększenie opłacalności i konkurencyjności produkcji jabłek w Polsce oraz lepsze zaopatrzenie rynku w wysokiej jakości owoce deserowe. Od kilku lat obserwuje się duże zainteresowanie uprawą odmiany ‘Ligol Red’. Sadownicy poszukują wysokiej jakości drzewek odmiany ‘Ligol Red’ na podkładkach karłowych, pozwalających na zakładanie intensywnych sadów towarowych z obsadą 2500 – 4000 drzew na 1 ha. Jabłka odmiany ‘Ligol Red’ mają dużą szansę stać się naszym towarem eksportowym na rynki zagraniczne.