русский
English
Polski
 biuro@szkolki.pl
 tel./fax: (48) 674 41 67

Informacje o szkółce

Gospodarstwo nasze jest firmą rodzinną, istniejącą ponad 45 lat na rynku szkółkarskim. Znajdujemy się w miejscowości Żdżary k. Nowego Miasta nad Pilicą w powiecie grójeckim. Powierzchnia gospodarstwa to 150 ha gruntów własnych i ok. 40 ha gruntów dzierżawionych. Zajmujemy się produkcją kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, wolnego od chorób wirusowych. 

   Powierzchnia szkółek drzew owocowych 40 ha, podkładek wegetatywnych 14 ha, sad zraźnikowy 4 ha, a także sad produkcyjno – pomologiczny 3 ha, (w którym obserwuje się drzewa wszystkich produkowanych w szkółce nowych odmian jabłoni, grusz i czereśni na różnych podkładkach).

Produkujemy:

Posiadamy nowoczesne zaplecze magazynowe, techniczne i maszynowe. Całość produkcji jest nawadniana co pozwala na uzyskanie materiału wysokiej jakości. Dysponujemy zapleczem chłodniczym mogącym przechować jednocześnie: 350 tysięcy drzewek, 2 miliony podkładek i 1 milion podkładek szczepionych oraz ze śpiącym oczkiem. 

   Współpracujemy również ze znanymi szkółkami z Niemiec, Belgii, Holandii, Włoch i Czech. Należymy do Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy i Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Gospodarstwo nasze jest członkiem Grupy Producentów Owoców RAJPOL. Współpracujemy z ISK w Skierniewicach, który prowadzi w naszym gospodarstwie badania i doświadczenia w zakresie nowych technologii uprawy w produkcji szkółkarskiej i sadowniczej. 

   Zajmujemy się także selekcją i hodowlą nowych odmian. Jesteśmy właścicielami i zgłosiliśmy do Rejestru Odmian i Księgi Wyłącznego Prawa następujące odmiany jabłoni: Szampion Reno®, Reno2®Mutsu NK®, Najdared®Golden Dream®Glosan®Zuzi Gala® (Gala Selekt), Sander®, Vikto Red®, Muna®, AJ-9®

Więcej informacji o naszych nowych odmianach na stronie Grupy Hodowlanej AJAPPLE pod adresem www.ajapple.pl