русский
English
Polski
 biuro@szkolki.pl
 tel./fax: (48) 674 41 67

O jabłkach u Nowakowskich - merytorycznie i praktycznie

Sadownicy z całej Polski 23 sierpnia wzięli udział w corocznym spotkaniu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, które odbyło się w Gospodarstwie Szkółkarskim Andrzeja i Szymona Nowakowskich w Żdżarach. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją na rynku europejskim, problematyką zbytu jabłek i perspektywami dla branży w najbliższych miesiącach. Licznie przybyli goście mieli unikalną możliwość zwiedzania szkółek prowadzonych przez Nowakowskich oraz sadu doświadczalnego grupy hodowlanej AJ!APPLE.

Jak co roku, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zaprosiło na spotkanie zrzeszonych członków i czołowych przedstawicieli polskiej branży sadowniczej. Gospodarzami wydarzenia byli Andrzej i Szymon Nowakowscy, właściciele Gospodarstwa Szkółkarskiego w Żdżarach oraz firma DITTA-SERIA. Spotkanie odbywające się 23 sierpnia stało się okazją do integracji środowiska, wymiany doświadczeń, a także do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi produkcji i rynku sadowniczego.

Po uroczystym otwarciu spotkania przez prof. Eberharda Makosza Andrzej i Szymon Nowakowscy opowiedzieli gościom o historii gospodarstwa, swojej pasji do szkółkarstwa, a następnie przedstawili obecny profil działalności. Szkółka Nowakowskich jest jedną z najlepszych w Polsce i w Europie. Na 80 hektarach gruntów własnych i 30 hektarach gruntów dzierżawionych produkuje kwalifikowany materiał szkółkarski, w 100% wolny od chorób wirusowych. Powierzchnia szkółek drzew owocowych wynosi 40 ha, podkładek wegetatywnych 10 ha, sadu zraźnikowego 4 ha. Ważnym elementem jest 3-hektarowy sad produkcyjno-pomologiczny. Głównym produktem Nowakowskich są wysokiej jakości drzewka dwuletnie z jednoroczną koronką (knip-boom). Całość produkcji w gospodarstwie jest nawadniana, dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, maszynowym, magazynowym oraz przechowalniczym, mieszczącym jednocześnie 400 tysięcy drzewek, 2 miliony podkładek i 800 tysięcy podkładek szczepionych i ze śpiącym oczkiem. Jak podkreślał Andrzej Nowakowski, bardzo ważne dla gospodarstwa są relacje z sadownikami. W ramach podziękowań za owocną współpracę najlepszy klient Gospodarstwa - Stanisław Melon otrzymał profesjonalną stację meteo marki iMetos.

W części merytorycznej wydarzenia, przy bardzo wysokiej frekwencji uczestników, prof. Makosz zaprezentował sytuację na europejskim rynku jabłek. Podkreślając, że Polska jest jedynym krajem, w którym wciąż wzrasta powierzchnia sadów i produkcja jabłek, profesor przedstawił prognozy dotyczące cen skupu owoców deserowych i przemysłowych, a także kierunki eksportu jabłek i wymogi poszczególnych rynków. Mówił także o perspektywach dla producentów jabłek przemysłowych w najbliższych miesiącach. O problemach w zbycie jabłek w dużych korporacjach w dynamicznym wystąpieniu opowiedzieli Waldemar Żółcik z Unii Owocowej i Zbigniew Chołyk z LubApple. Ponieważ Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem ilości produkcji sadowniczej, kolejnym krokiem jest zwiększanie zyskowności. Wśród rekomendowanych sposobów znalazły się: współpraca grup producenckich, integrowana produkcja owoców, brak pozostałości środków ochrony roślin, stosowanie określonych opakowań oraz wysokie standardy transportu. Kłopoty, jakie napotykają w zbycie niezrzeszeni producenci, przedstawił Janusz Gabrysiak, który oprócz produkcji prowadzi skup i eksport owoców Z jego perspektywy problemem nie jest ilość produkcji owocowej w Polsce, ale jej odpowiednia jakość, która spełni wymagania dużych odbiorców. Część ekspercką zakończyła dyskusja, w której uczestnicy podejmowali najważniejsze dla nich tematy: konieczność jedności środowiska producentów owoców i wspólne stanowisko m.in. w sprawie cen, różnice między jesiennymi i wiosennymi stawkami skupu jabłek, polityka przetwórców skutkująca nieopłacalnością upraw czy też niewyjaśniona kwestia podstawy podatku VAT w produkcji owocowej.

Podczas drugiej części spotkania uczestnicy mieli unikalną okazję, żeby osobiście zobaczyć szkółki Nowakowskich. Bardzo wielu gości brało udział w zwiedzaniu i poznawało tajniki produkcji szkółkarskiej aż do późnych godzin popołudniowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również sad doświadczalny grupy hodowlanej AJ!APPLE, tworzonej przez Andrzeja i Szymona Nowakowskich oraz Danutę i Jana Krzewińskich z Gospodarstwa Sadowniczo-Szkółkarskiego INSAD-Prusy. Jan Krzewiński - współzałożyciel grupy oprowadzał zwiedzających i prezentował efekty wieloletniej pracy i pasji, czyli odmiany: Mutsu NK, Muna, Szampion Reno, Reno 2, Najdared, Zuzi Gala, Zuzi Red a także odmianę Sander, o której niezwykle pochlebnie wypowiadał się prof. Makosz, przewidując, że stanowi ona odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i ma szansę osiągnąć znaczący sukces. Goście mogli również obserwować pokaz maszyn DITTA-SERIA podczas prac sadowniczych.